direction Směr psaní

Hodnoty: ltr | rtl | inherit
Výchozí hodnota: ltr
Aplikuje se na: všechny elementy
Dědičnost: ano
Procentuální hodnoty: ne
Typy médií: vizuální